Kontakt

info@mlyndavidkov.cz

Tel. +420 321 797 231

GSM:+420 777 717 131

Mlýn Davídkov
Hryzely 36
281 63
Barchovice - Hryzely

Svatba na Mlýně Facebook page

Mlýn Davídkov

V kouzelném slunečném údolí mezi Prahou a Kutnou Horou leží starobylý mlýn Davídkov. Od nepaměti byla oblast okolo říčky Kouřimky, zde ještě nazývané Vavřinecký potok nebo také jen Vavřinec, kulturním a společenským centrem této části střední Evropy. Přímo na ostrohu nad mlýnem leželo prastaré slovanské sídliště, jedno z největších na našem území, postavené podle tvaru zřejmě na základech mnohem starších.

Celé údolí dýchá kouzlem minulých věků i živou neporušenou přírodou. Na pastviny v noci vyběhnou srny místo koní, kteří se tu pasou přes den a na noční obloze sovy a netopýři střídají denní dravce. Čistý potok s raky a škeblemi a malebný pstruhový rybník lákají rybáře a cesty údolím zase zvou k pohodovému svezení na kole.

Toto místo nás okouzlilo natolik, že bychom s ním rádi seznámili i Vás...