Zámek Žleby 46km

Původně gotický hrad pánů z Lichtenburka z doby před rokem 1289, znovu postavený po zničení husity před polovinou 15. století, prošel renesančními a barokními úpravami a do dnešní romantické podoby byl přestavěn Karlem Vincencem Auerspergem v letech 1849 - 1868 podle anglických předloh. Středověký hrad, o kterém pocházejí první písemné zmínky z roku 1289, nechal postavit nejspíše Jindřich z Lichtenburka. Je však pravděpodobné, že hrad je staršího založení a že jeho počátky sahají do poloviny 13. století. Další známou majitelkou zdejšího hradu byla Anežka ze Žleb, od níž hrad odkoupil roku 1356 český král a císař Svaté říše římské Karel IV. V romantických interiérech se mísí původní historické památky s dobovými prvky a starožitnostmi dovezenými z celé Evropy. Kožené tapety, sbírky vitrají, mnohé obložení stěn, přepychové vybavení a instalace respektující dobové dokumenty, uchovaly do dnešní doby zámek jako jakousi "užitnou sbírku starožitností" s jedinečnou atmosférou a neopakovatelnou malebností.

Zřícenina hradu Sion 24km

Vystavěn byl pravděpodobně v letech 1426–1427 husitským hejtmanem Janem Horáčem z Dubé, kterého zde po čtyřměsíčním obléhání v roce 1437 zajalo královské vojsko pod velením hofmistra Hynce Ptáčka z Pirkštejna. Po kapitulaci obránců byl hrad vypálen a přešel do vlastnictví římskoněmeckého císaře a českého krále Zikmunda Lucemburského.

První písemnou zmínkou o hradu je listina z 15.února 1437, kterou zemský sněm svolává proti jeho majiteli zemskou hotovost.Vědci se domnívají že původně měl Sion funkci spíše reprezentativní něž obranou. K budování rozsáhlejšího opevnění totiž došlo teprve v letech 1435–1437, kdy byli obránci nuceni narychlo posílit obranyschopnost hradu, kvůli ohrožení ze strany římskoněmeckého císaře a českého krále Zikmunda Lucemburského. Posádku sídla v té době tvořilo několik desítek mužů.

 

Zámek Kačina 31km

Zámek Kačina patří mezi nejvýznamnější stavby empírové architektury v Čechách. Jako svoje letní reprezentační sídlo si ho nechal postavit Jan Rudolf Chotek v letech 1806-1824, tehdejší president gubernia a nejvyšší purkrabí Království českého.Chotkové patřili mezi nejvýznamnější české rody, do kutnohorska přišli v již v roce 1764. Autorem architektonického návrhu byl dražďanský architekt Ch. F. Schuricht, ale samotnou stavbu realizoval pražský stavební rada J. F. Joendel.V roce 2001 se zámek Kačina na základě nařízení vlády stal národní kulturní památkou.

 

Hradiště Hryzely

Hradiště vzniklo podle sporadických archeologických nálezů zřejmě v 8. století, je však pravděpodobné, že vrchol osídlení zde byl ve století následujícím. Hradiště je uspořádáním a umístněním v terénu podobné nedaleké Staré Kouřimi, proto jej R. Turek dává do souvislosti s kouřimským knížectvím. Archeologům je tato lokalita známa od 19. století. První průzkum, za pomocí setniny vojáků, zde vedl hrabě Šternberk v roce 1850. Ve 20. století zde prováděl tři výzkumy menšího rozsahu M. Šolle. Při nich objevil tři polozahloubené objekty, v nichž byl zlomek skleněné perly, přesleny a zvířecí kosti. Jedno z největších slovanských hradišť u nás stojí v poloze "Šance" či "Na šancích" na terase nad údolím Výrovky (Vavřineckého potoka), respektive jejího přítoku – Bohuňovického potoka. Na východě a částečně na severu je lokalita přirozeně chráněna příkrými svahy. Z ostatních stran je hradiště opevněno 3 liniemi mohutných valů (dodnes mají výšku až 6 metrů) a příkopy, vyhloubenými před všemi třemi valy. Valy se obloukovitě stáčí a sahají vždy až k příkrým okrajům terasy. Valy rozdělují celkovou plochu hradiště o výměře cca 26,7 ha na akropoli velkou cca 5 ha a dvě rozsáhlá předhradí. V opevnění bývaly pravděpodobně dvě klešťové brány – severní (kterou dnes vede přístupová cesta) a jižní .

 

 

Tvrz Tuchoraz u Českého Brodu

Historický Skanzen Kouřim 10km

Muzeum lidových staveb v Kouřimi je jediným nadregionálně zaměřeným skanzenem v České republice, který shromažďuje stavitelské památky z území středních, východních a severních Čech, a nabízí tak přímé srovnání různých regionálních typů lidové architektury z období od 17. do 19. století. Nachází se zde zatím devět větších obytných a hospodářských objektů, které doplňuje několik drobnějších památek. Muzeum je celoročně dějištěm mnoha národopisných a dalších doprovodných programů.

 

Rozhledna Vysoká u Kutné Hory 21 km

Pouhých 20 minut od Mlýna Davídkov se nachází vesnice Miskovice – Vysoká kde je 472 m vysoký vrch, na němž nechal v leteech 1695-97 hrabě Špork postavit letohrádek a kapli sv. Jana Křtitele, nazvanou Belveder. Od roku 2002 je na vrcholku veřejnosti přístupná rozhledna vysoká 40m, z níž je za dobré viditelnosti možné pozorovat Železné hory, Krkonoše a řadu dalších zajímavostí. Kaple sv. Jana Křtitele byla jednoposchoďová svatba s pudorysem oktogramu. V roce 1834 po úderu besku kaple i letohrádek vyhiřely a již nebyly obnoveny. Dochovala se pouze část obvodových zdí a sklepní prostory.

 

 

Chrám sv.Barbory v Kutné Hoře

Chrám svaté Barbory je římskokatolický filiální kostel v Kutné Hoře. Z architektonického hlediska se jedná o pětilodní gotickou katedrálu.

Důvod jeho výstavby je zcela unikátní. Nebyl totiž vystavěn na popud některé církevní instituce, například kapituly, či pro bohoslužebné potřeby farnosti, nýbrž byl od počátku zamýšlen jako veliká reprezentativní stavba iniciovaná bohatými kutnohorskými měšťany. Podle kanonického práva, měl původně status pouhé kaple. Architektonicky ovšem směle konkuroval pražské katedrále. Vyjadřuje dobové napětí mezi Prahou a Kutnou Horou a také mezi Kutnou Horou a sedleckým klášterem, bylo město vybudováno a jehož vlivu, ač bylo městem královským, podléhalo. Proto byl kostel také vybudován za městskými hradbami na pozemku pražské kapituly.

Od roku 1995 je zapsán na seznamu Světového dědictví UNESCO.

 

Historické centrum u rytíře Brtníka 40km

Do turistického centra u rytíře z Brtníku v obci Semteš, kousek za Kutnou Horou se dostanete jak na kole tak v pohodlí auta. Nachází necelých 40km od Mlýna Davídkov a jeho návštěvu doporučujeme spojit s návštěvou města Kutné Hory, přes které ať autem nebo na kole, stejně pojedete. Letošní rok zprovoznilo centrum interaktivní zónu s některými činnostmi života našich předků, na ni navazuje první část turistické Stezky rytíře Rubína.Stezka má pět zastavení na historických místech okolo obce. Na každé tabuli najdete mimo jiné i úkol. Pracovní listy jsou součástí vstupenky do centra. Po splnění úkolů jsou pro Vás připravené malé odměny.

 

Kostnice Sedlec 30km

Historickou kostnici Sedlec najdete na okraji města Kutná Hora, 30km od Mlýna Davídkov. Kostnice je podzemní kaplí Hřbitovního kostela Všech Svatých, který byl původně součástí cisterciáckého opatství v Sedlci, založeného v roce 1142 panem Miroslavem z Markvartic.   Tento kostelík byl podle nejnovějších historických průzkumů stavěn podle jeruzalemských vzorů a proto i podzemí kaple je mimořádně podobné těm jeruzalémským. Podle staré pověsti se v jeruzalémské půdě na Hakeldamském poli rozkládala těla zesnulých do 24 hodin od uložení. Jeden ze sedleckých opatů při cestě po svaté zemi  nabral hrst půdy právě z Hakeldamského pole. Po návratu rozprášil tuto hlínu na půdu kláštěrního hřbitova která se tím stala Svatým polem – nejstraším v Evropě. To vyvolalo zájem o pohřby v Sedleci a hřbitov se začal rozrůstat. Po morové ráně roku 1318 zde bylo pochováno na 30 tisíc zesnulých, dalších 10 tisíc mrtvých pojal hřbitov během husitských válek Po zrušení hřbitova na konci 15. století byly exhumované kosti uloženy vně i uvnitř podzemní kaple, kde je poloslepý sedlecký mnich v roce 1511 seskládal do velkých pyramid. Jedná se o opravdu zajímavou památku kterou ročně navštíví více jak 250 tisíc turistů.

 

 

Lodě

Mlýn Davídkov se nachází kousek od, vodáky velmi oblíbené, řeky Sázavy. Za necelých 30 minut se dostanete do Českého Štenberka kde je možnost zapůjčení vodáckého vybavení spolu s kánoemi, rafty či kajaky. Jedná se o řeku lehké – střední obtížnosti, kterou zvládnou i děti.